Page:Sibu Congkan0090-荀悅-前漢紀-6-4.djvu/20

此页尚未校对


五年春正月廣陵王來朝秋罷象郡冬十一月大雷

十二月庚午丞相王訢薨

六年夏赦天下右將軍光祿勲張安世以宿衞忠謹

封冨平侯烏丸復犯塞渡遼將軍范明友擊之冬十

有一月乙丑御史大夫楊敞爲丞相敞華隂人也以

謹厚爲霍光所親少府蔡義爲御史大夫

元平元年春二月詔减口賦錢什三庚辰有流星大

如月西行衆星皆從之乙丑有雲如狗朱色尾長三

丈俠漢西行本志以爲大星如月者諸大臣之𧰼也

天以東行爲順西行爲逆此大臣將行權以安社稷

星占曰太白散爲天狗爲卒起卒起身禍無時大臣