Page:Sibu Congkan0090-荀悅-前漢紀-6-4.djvu/73

此页尚未校对


書謝恩曰事在元平元年赦前其見厚如此元帝時

遂爲京兆尹後至廷尉遂孫尊字孟公以好賔客著

名身長八尺餘容貌甚偉貴戚豪傑咸敬重之所在

輻湊莫不震動爲河南太守作私書與京師故人召

善書吏十人於前遵慿几口授與書吏且省官事書

數百封親踈各有意義河南人大驚性善書與人尺

牘莫不藏之以爲榮然好酒奢放不拘禮度與張敞

之孫張竦字伯松相善而竦好學問節約自守並著

名字仕官相及遵謂竦曰足下苦身自約而我放意

自恣官爵功名不减於子而我獨差樂顧不優耶竦

曰人各有長短子欲學我亦不能吾欲效子亦敗矣