Page:Sibu Congkan0091-荀悅-前漢紀-6-5.djvu/115

此页尚未校对


午光禄大夫張禹爲丞相禹字子文河内人上爲太

子時禹爲博士以論語孝經授上而博士鄭寛中以

尚書授上皆賜爵關内侯禹爲人謹厚然内殖貨財

多買田至四百頃皆涇渭漑灌極高腴上賈財物皆

稱是庚戌楚王囂薨山陽火生石中改元爲陽朔

陽朔元年春二月丁未晦日有蝕之三月赦天下冬

京兆尹王章下獄死章泰山人也好節義敢直言元

帝時爲左曹中郞將爲石顯所排免上即位大將軍

王鳳專權舉章爲司隸校尉貴戚皆敬憚之以選爲

京兆尹章雖爲鳳所舉疾鳳專權不親附鳳乃奏封

事召見言鳳誣罔不忠不堪任用上悟謂章曰微京