Page:Sibu Congkan0099-司馬光-資治通鑑-80-01.djvu/44

本页面已核对


十一年秦敗韓師於西山

十二年魏趙㑹-{于}-鄗

十三年趙燕㑹-{于}-阿 趙齊宋㑹-{于}-平陸

十四年齊威王魏惠王㑹田於郊惠王曰齊亦有寶乎

威王曰無有惠王曰寡人國雖小尚有徑寸之珠照車

前後各十二乗者十枚豈以齊大國而無寶乎威王曰

寡人之所以爲寶者與王異吾臣有檀子者使守南城

則楚人不敢爲泗上十二諸矦皆來朝吾臣有盼子

者使守高唐則趙人不敢東漁於河吾吏有黔夫者使

守徐州則燕人祭北門趙人祭西門徙而從者七千餘

家吾臣有種首者使僃盗賊則道不拾遺此四臣者將