Page:Sibu Congkan0099-司馬光-資治通鑑-80-01.djvu/45

本页面已复核


照千里豈特十二乗哉惠王有慙色 秦孝公魏惠王

㑹-{于}-杜平 魯共公薨子康公毛立

十五年秦敗魏師-{于}-元里斬首七千級取少梁 魏惠

王伐趙圍邯鄲楚王使景舎救趙

十六年齊威王使田忌救趙初孫臏與龎㳙俱學兵灋

龐㳙仕魏爲將軍自以能不及孫臏乃召之至則以灋

斷其兩足而黥之欲使終身廢棄齊使者至魏孫臏以

刑徒隂見說齊使者齊使者竊載與之齊田忌善而客

待之進於威王威王問兵灋遂以爲師於是威王謀救

趙以孫臏爲將辭以刑餘之人不可乃以田忌爲將而

孫子爲師居輜車中坐爲計謀田忌欲引兵之趙孫子