Page:Sibu Congkan0099-司馬光-資治通鑑-80-01.djvu/66

本页面已核对


秦而諸矦効之魏王不聼秦王伐魏取曲沃平周復隂

厚張儀益甚

四十八年王崩子靚王定立 燕易王薨子噲立

齊王封田嬰於薛號曰靖郭君靖郭君言於齊王曰五

官之計不可不日聼而數覧也王從之已而厭之悉以

委靖郭君靖郭君由是得專齊之權靖郭君欲城薛客

謂靖郭君曰君不聞海大魚乎網不能止鉤不能牽蕩

而失水則螻蟻制焉今夫齊亦君之水也君長有齊奚

以薛爲茍爲失齊雖隆薛之城到於天庸足恃乎乃不

果城靖郭君有子四十餘人其賤妾之子曰文文通儻

饒智略說靖郭君以散財養士靖郭君使文主家待賔