Page:Sibu Congkan0100-司馬光-資治通鑑-80-02.djvu/8

本页已校对


四十六年秦中更胡傷攻趙閼與不㧞

四十七年秦王用范睢之謀使五大夫綰伐魏㧞懷

四十八年秦悼太子質於魏而卒

四十九年秦㧞魏邢丘范睢日益親用事因承閒説王

曰臣居山東時聞齊之有孟嘗君不聞有王聞秦有太

-{后}-穰矦不聞有王夫擅國之謂王能利害之謂王制殺

生之謂王今太后擅行不顧穰矦出使不報華陽涇陽

等擊斷無諱髙陵進退不請四貴僃而國不危者未之

有也爲此四貴者下乃所謂無王也穰矦使者操王之

重決制於諸侯剖符於天下征敵伐國莫敢不聽戰勝

攻取則利歸於陶戰敗則結怨於百姓而禍歸於社稷