Page:Sibu Congkan0105-司馬光-資治通鑑-80-07.djvu/2

此页尚未校对


資治通鑑卷第二十五

臣司馬 光奉 勑編集

   漢紀十七起閼逢攝提格盡屠維協洽凡六年

    中宗孝宣皇帝上之下

地節三年春三月詔曰蓋聞有功不賞有罪不誅雖唐

虞不能以化天下今膠東相王成勞來不怠流民自占

八萬餘口治有異等之效其賜成爵𨵿内矦秩中二千

石未及徴用㑹病卒官後詔使丞相御史問郡國上計

長史守丞以政令得失或對言前膠東相成偽自増加

以蒙顯賞是後俗吏多爲虚名云 夏四月戊申立子