Page:Sibu Congkan0106-司馬光-資治通鑑-80-08.djvu/133

此页尚未校对


服而遣之時年十七矣 三月上行幸河東祠后土

隕石于𨵿東二 王根薦谷永徵入爲大司農永前後

所上四十餘事略相反覆専攻上身與後宫而巳黨於

王氏上亦知之不甚親信也爲大司農嵗餘病滿三月

上不賜告即時免數月卒

綏和元年春正月大赦天下 上召丞相翟方進御史

大夫孔光右将軍亷襃後将軍朱博入禁中議中山定

陶王誰宜爲嗣者方進根襃博皆以爲定陶王帝弟之

子禮曰昆弟之子猶子也爲其後者爲之子也定陶王

宜爲嗣光獨以爲禮立嗣以親以尚書盤庚殷之及王

爲比兄終弟及中山王先帝之子帝親弟宜爲嗣上以