Page:Sibu Congkan0108-司馬光-資治通鑑-80-10.djvu/37

此页尚未校对


𦒿先叛殺都護但欽西域遂瓦解 十一月彗星出二

十餘日不見 是歲以犯挾銅炭者多除其灋 匈奴

烏珠留單于死用事大臣右骨都矦須卜當即王昭君

女伊墨居次云之壻也云常欲與中國和親又素與於

粟置支矦咸厚善見咸前後爲莽所拜故遂立咸爲烏

累若鞮單于烏累單于咸立以弟輿爲左谷蠡王烏珠

留單于子蘇屠胡本爲左賢王後更謂之護于欲傳以

國咸怨烏珠留單于貶已號乃貶護于爲左屠𦒿王

天鳳元年春正月赦天下 莽下詔將以是嵗四仲月

徧行廵狩之禮太官齎糒乾肉内者行張坐卧所過毋

得有所給俟畢北廵狩之禮即于土中居洛陽之都羣