Page:Sibu Congkan0109-司馬光-資治通鑑-80-11.djvu/145

此页尚未校对


中元元年春正月淮陽王入朝倫隨官屬得㑹見帝問

以政事倫因此酬對帝大恱明日復特召入與語至夕

帝謂倫曰聞卿爲吏篣婦公不過從兄飯寧有之邪對

曰臣三娶妻皆無父少遭饑亂實不敢妄過人食衆人

以臣愚蔽故生是語耳帝大笑以倫爲扶夷長未到官

追拜㑹稽太守爲政清而有惠百姓愛之 上讀河圗

㑹昌符曰赤劉之九㑹命岱宗上感此文乃詔虎賁中

郎將梁松等按索河雒讖文言九丗當封禪者凡三十

六事於是張純等復奏請封禪上乃許焉詔有司求元

封故事當用方石再累玉檢金泥上以石功難就欲因

孝武故封石置玉牒其中梁松爭以爲不可乃命石工