Page:Sibu Congkan0112-司馬光-資治通鑑-80-14.djvu/2

此页尚未校对


資治通鑑卷第五十三

臣司馬 光撰 勑編集

   漢紀四十五起柔兆閹茂盡柔兆涒灘凡十一年

    孝質皇帝

本初元年夏四月庚辰令郡國舉明經詣太學自大將

軍以下皆遣子受業歳滿課試拜官有差又千石六百

石四府掾屬三署郎四姓小侯先能通經者各令隨家

灋其髙第者上名牒當以次賞進自是遊學増盛至三

萬餘生 五月庚寅徙樂安王鴻爲渤海王 海水溢

漂没民居 六月丁巳赦天下 帝少而聦慧甞因朝