Page:Sibu Congkan0112-司馬光-資治通鑑-80-14.djvu/76

校对本页时出现了一个问题


資治通鑑卷第五十五

司馬 光奉 勑編集

   漢紀四十七起閼逢執徐盡柔兆敦牂凡三年

    孝桓皇帝中

延熹七年春二月丙戌邟鄉忠矦黄瓊薨將葬四方遠

近名士會者六七千人初瓊之教授於家徐穉從之咨

訪大義及瓊貴穉絶不復交至是穉往吊之進酹哀哭

而去人莫知者諸名士推問喪宰宰曰先時有一書生

來衣麤薄而哭之哀不記姓字衆曰必徐孺子也於是

選能言者陳留茅容輕騎追之及於塗容爲沽酒市肉