Page:Sibu Congkan0114-司馬光-資治通鑑-80-16.djvu/124

此页尚未校对


資治通鑑巻第六十四

 

 臣司馬 光奉 勑編集

   漢紀五十六起重光大荒落盡旃䝉作噩凡五年

    孝獻皇帝已

建安六年春三月丁夘朔日有食之 曹操就榖於安

民以袁紹新破欲以其閒擊劉表荀彧曰紹旣新敗其

衆離心宜乘其困遂定之而欲逺師江漢若紹收其餘

燼承虛以出人後則公事去矣操乃止夏四月操揚兵

河上擊袁紹倉亭軍破之秋九月操還許 操自擊劉

備於汝南備奔劉表龔都等皆散表聞備至自出郊迎