Page:Sibu Congkan0123-司馬光-資治通鑑-80-25.djvu/130

此页尚未校对


資治通鑑卷第一百

臣司馬光奉 勅編集

 晉紀二十二起旃蒙單閼盡屠維恊洽凡五年

   孝宗穆皇帝中之下

永和十一年春正月故仇池公楊毅弟宋奴使其姑子

梁式王刺殺楊初初子國誅式王及宋奴自立爲仇池

公桓温表國爲鎮北將軍秦州刺史 二月秦大蝗百

草無遺牛馬相噉毛 夏四月燕主雋自和龍還薊先

是幽冀之人以雋爲東遷互相驚擾所在屯結羣臣請

討之雋曰羣小以朕東巡故相惑爲亂耳今朕旣至尋