Page:Sibu Congkan0124-司馬光-資治通鑑-80-26.djvu/107

此页尚未校对


叱左右縛之龍懼而走甲午悚帥衆三百人晨攻廣莫

門詐稱海西公還由雲龍門突入殿庭略取武庫甲仗

門下吏士駭愕不知所爲游擊將軍毛安之聞難帥衆

直入雲龍門手自奮擊左衛將軍殷康中領軍桓祕入

止車門與安之并力討誅之并黨與死者數百人海西

公深慮横禍專飲酒恣聲色有子不育時人憐之朝廷

以其安於屈辱故不復爲虞 秦都督北蕃諸軍事鎭

北大將軍開府儀同三司朔方桓矦梁平老卒平老在

鎭十餘年鮮卑匈奴憚而愛之 三吳大旱饑人多餓死

   烈宗孝武皇帝上之上

寧康元年春正月己丑朔大赦改元 二月大司馬温