Page:Sibu Congkan0129-司馬光-資治通鑑-80-31.djvu/42

此页尚未校对


資治通鑑卷第一百二十二

臣司馬 光奉  勑編集

   宋紀四起重光恊洽盡旃䝉大淵獻凡五年

    太祖文皇帝上之下

元嘉八年春正月壬午朔燕大赦改元大興 丙申檀

道濟等自清水救滑臺魏叔孫建長孫道生拒之丁酉

道濟至夀張遇魏安平公乙旃眷道濟帥寧朔將軍王

仲德驍𮪍將軍叚宏奮擊大破之轉戰至髙梁亭斬魏

濟州刺史悉煩庫結 夏主擊秦將姚獻敗之遂遣其

叔父北平公韋代帥衆一萬攻南安城中大飢人相食