Page:Sibu Congkan0132-司馬光-資治通鑑-80-34.djvu/42

此页尚未校对


資治通鑑卷第一百三十四

臣司馬 光奉  勑編集

   宋紀十六起柔兆執徐盡著雍敦牂凡三年

    蒼梧王下

元徽四年春正月己亥帝耕藉田大赦 二月魏司空

東郡王陸定國坐恃恩不法免官爵爲兵 魏馮太后

内行不正以李弈之死怨顯祖密行鴆毒夏六月辛未

顯祖殂壬申大赦改元承明葬顯祖于金陵諡曰獻文

皇帝 魏大司馬大將軍代人萬安國坐矯詔殺神部

長奚買奴賜死 戊寅魏以征西大將軍安樂王長樂