Page:Sibu Congkan0133-司馬光-資治通鑑-80-35.djvu/2

此页尚未校对


資治通鑑卷第一百三十六

臣司馬 光奉  勑編集

   齊紀二起閼逢困敦盡屠維大荒落凡六年

    丗祖武皇帝上之下

永明二年春正月乙亥以後將軍柳丗隆爲尚書右僕

射竟陵王子良爲護軍將軍兼司徒領兵置佐鎮西州

子良少有清尚傾意賔客才雋之士皆遊集其門開西

邸多聚古人器服以充之記室參軍范雲蕭琛樂安任

昉法曹參軍王融衛軍東閤祭酒蕭衍鎮西功曹謝眺

步兵校尉沈約揚州秀才吳郡陸倕竝以文學尤見親