Page:Sibu Congkan0139-司馬光-資治通鑑-80-41.djvu/143

此页尚未校对


士卒將圖安陸魏安州刺史馬祐以告丞相泰泰遣楊

忠將萬人救安陸 武陵王紀遣潼州刺史楊乾運南

梁州刺史譙淹合兵二萬討楊法琛法琛𤼵兵據劒閣

以拒之 矦景還建康 初魏敬宗以尔朱榮爲柱國

大將軍位在丞相上榮敗此官遂廢大統三年文帝復

以丞相泰爲之其後功參佐命望實俱重者亦居此官

凢八人曰安定公宇文泰廣陵王欣趙郡公李弼隴西

公李虎河内公獨孤信南陽公趙貴常山公于謹彭城

公矦莫陳崇謂之八柱國泰始籍民之才力者爲府兵

身租庸調一切蠲之以農隙講閲戰陳馬畜糧備六家

供之合爲百府每府一郎將主之分屬二十四軍泰任