Page:Sibu Congkan0142-司馬光-資治通鑑-80-44.djvu/66

此页尚未校对


抽攻城木造逺橋齊主與淑妃度橋橋壊至夜乃還癸

巳周主還長安甲午復下詔以齊人圍晉州更帥諸軍

擊之丙申縱齊降人使還丁酉周主發長安壬寅濟河

與諸軍合十二月丁未周主至髙顯遣齊王憲帥所部

先向平陽戊申周主至平陽庚戍諸軍揔集凡八萬人

稍進逼城置陳東西二十餘里先是齊人恐周師猝至

於城南穿塹自喬山屬於汾水齊主大出兵陳於塹北

周主命齊王憲馳往觀之憲復命曰易與耳請破之而

後食周主悦曰如汝言吾無憂矣周主乗常御馬從數

人廵陳所至輒呼主帥姓名慰勉之將士喜於見知咸

思自奮將戰有司請換馬周主曰朕獨乗良馬欲何之