Page:Sibu Congkan0149-司馬光-資治通鑑-80-51.djvu/90

此页尚未校对


資治通鑑卷第一百九十六

         臣司馬光

奉 勑編集

  唐紀十二起重光赤奮若盡昭陽單閼三月凡二年有竒

  太宗文武大聖大廣孝皇帝中之中

貞觀十五年春正月甲戍以吐蕃禄東賛爲右衛大將

軍上嘉禄東賛善應對以瑯邪公主外孫叚氏妻之辭

曰臣國中自有婦父母所聘不可棄也且贊普未得謁

公主陪臣何敢先娶上益賢之然欲撫以厚恩竟不從

其志丁丑命禮部尚書江夏王道宗持節送文成公主

于吐蕃贊普大喜見道宗盡子壻禮慕中國衣服儀衛