Page:Sibu Congkan0151-司馬光-資治通鑑-80-53.djvu/87

此页尚未校对


咸亨元年春正月丁丑右相劉仁軌請致仕許之 三

月甲戌朔以旱赦天下改元 丁丑改蓬萊宫爲含元

宫 壬辰太子少師許敬宗請致仕許之 敕突厥酋

長子弟事東宫西臺舍人徐齊聃上䟽以爲皇太子當

引文學端良之士寘左右豈可使戎狄醜類入侍軒闥

又奏齊獻公即陛下外祖雖子孫有犯豈應上延祖禰

今周忠孝公廟甚修而齊獻公廟毁廢不審陛下何以

垂示海内彰孝理之風上皆從之齊聃充容之弟也

夏四月吐蕃陷西域十八州又與于闐襲⻱兹撥換城

陷之罷⻱兹于闐焉耆踈勒四鎮辛亥以右衛大將軍

薛仁貴爲邏娑道行軍大揔管左衛貟外大將軍阿史