Page:Sibu Congkan0153-司馬光-資治通鑑-80-55.djvu/52

此页尚未校对


食魚河西食肉一日不可無冨者未革貧者難堪况貧

賤之人仰屠爲生日戮一人終不能絶但資恐喝徒長

姦欺爲政者茍順月令合禮經自然物遂其生人得其

性矣戊午復開屠禁祠祭用牲牢如故

長安元年春正月丁丑以成州言佛迹見改元大足

二月己酉以鸞臺侍郎柏人李懐遠同平章事 三月

鳳閣侍郎同平章事張錫坐知選漏洩禁中語贓滿數

萬當斬臨刑釋之流循州時蘇味道亦坐事與錫俱下

司刑獄錫乘馬氣色自若舍于三品院帷屏食飲無異

平居味道歩至繫所席地而卧蔬食而巳太后聞之赦

味道復其位 是月大雪蘇味道以爲瑞帥百官入賀