Page:Sibu Congkan0155-司馬光-資治通鑑-80-57.djvu/90

此页尚未校对


資治通鑑卷第二百一十四


 臣司馬光奉 勑編集

   唐紀三十起閼逢閹茂盡重光大荒落凡八年

    𤣥宗至道大聖大明孝皇帝中之中

開元二十二年春正月己巳上發西京己丑至東都張

九齡自韶州入見求終喪不許 二月壬寅秦州地連

震壞公私屋殆盡吏民壓死者四千餘人命左丞相蕭

嵩賑恤 方士張果自言有神仙術誑人云堯時爲侍

中於今數千嵗多往來𢘆山中則天以來屢徴不至相

州刺史韋濟薦之上遣中書舍人徐嶠齎璽書迎之庚