Page:Sibu Congkan0157-司馬光-資治通鑑-80-59.djvu/84

此页尚未校对


資治通鑑卷第二百二十


    臣司馬光奉 敕編集

 唐紀三十六起強圉作噩九月盡著雍閹茂凡一年有奇

   肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝中之下

至德二載九月丁丑希德以輕騎至城下挑戰千里帥

百騎開門突出欲擒之㑹救至千里收騎退還橋壊墜

塹中反爲希德所擒仰謂從騎曰吾不幸至此天也歸

語諸將善爲守備寜失帥不可失城希徳攻城竟不克

送千里於洛陽安慶緒以爲特進囚之客省 郭子儀

以回紇兵精勸上益徴其兵以擊賊懐仁可汗遣其子