Page:Sibu Congkan0160-司馬光-資治通鑑-80-62.djvu/116

此页尚未校对


資治通鑑卷第二百三十一

        臣司馬光奉

勑編集

  唐紀四十七起閼逢困敦五月盡旃𫎇赤奮若七月凡一年有竒

  德宗神武聖文皇帝六

興元元年五月鹽鐵判官萬年王紹以江淮繒帛來至

上命先給將士然後御衫韓滉欲遣使獻綾羅四十擔

詣行在幕僚何士幹請行滉喜曰君能相爲行請今日

過江士幹許諾歸别家則家之薪米儲㣥巳羅門庭矣

登舟則資裝器用巳充舟中矣下至厠籌滉皆手筆紀

列無不周備每擔夫與白金一版使置腰間又運米百