Page:Sibu Congkan0167-司馬光-資治通鑑-80-69.djvu/101

此页尚未校对


詣興元衛車駕 黄巢遣使調𤼵河中前後數百人吏

民不勝其苦王重榮謂衆曰始吾屈節以紓軍府之患

今調財不已又將徴兵吾亡無日矣不如𤼵兵拒之衆

皆以爲然乃悉驅巢使者殺之巢遣其將朱温自同州

弟黄鄴自華州合兵擊河中重榮與戰大破之獲糧仗

四十餘船遣使與王處存結盟引兵營於渭北陳敬瑄

聞車駕出幸遣歩騎三千奉迎表請幸成都時從兵浸

多興元儲偫不豐田令孜亦勸上上從之

中和元年春正月車駕𤼵興元加牛朂同平章事陳敬

瑄以扈從之人驕縱難制有内園小兒先至成都遊於

行宫笑曰人言西川是蠻今日觀之亦不惡敬瑄執而