Page:Sibu Congkan0170-司馬光-資治通鑑-80-72.djvu/19

此页尚未校对


慿之屢爲邊患及王建鎮西川絶其舊賜斬都押牙山

行章以懲之卭郲之南不置鄣候不戍一卒蠻亦不敢

侵盜其後遣王宗播擊南詔三王漏𣳘軍事召而斬之

 右拾遺張道古上䟽稱國家有五危二亂昔漢文帝

即位未幾明習國家事今陛下登極巳十年而曽不知

爲君馭臣之道太宗内安中原外開四夷海表之國莫

不入臣今先朝封域日蹙幾盡臣雖微賤竊傷陛下朝

廷社稷始爲姦臣所弄終爲賊臣所有也上怒貶道古

施州司户仍下詔罪狀道古宣示諌官道古青州人也

光化元年春正月两浙江西武昌淄青各遣使詣闕請

以朱全忠爲都統討楊行密詔不許 加平盧節度使