Page:Sibu Congkan0170-司馬光-資治通鑑-80-72.djvu/80

此页尚未校对


資治通鑑卷第二百六十三


     臣司馬光奉 勑編集

   唐紀七十九起𤣥黓閹茂盡昭陽大淵獻正月凡一年有竒

    昭宗聖穆景文孝皇帝中之下

天復二年春正月癸丑朱全忠復屯三原又移軍武功

河東將李嗣昭周徳威攻慈隰以分全忠兵勢 丁卯

以給事中韋貽範爲工部侍郎同平章事 丙子以給

事中嚴⻱充岐汴和恊使賜朱全忠姓李與李茂貞爲

兄弟全忠不從時茂貞不出戰全忠聞有河東兵二月

戊寅朔旋軍河中李嗣昭等攻慈隰下之進逼晉絳己