Page:Sibu Congkan0171-司馬光-資治通鑑-80-73.djvu/40

此页尚未校对


資治通鑑卷第二百六十六


   臣司馬光奉  勑編集

   後梁紀一起強圉單閼盡著雍執徐七月凡一年有奇

    太祖神武元聖孝皇帝上

開平元年春正月辛巳梁王休兵于貝州 淮南節度

使兼侍中東面諸道行營都統𢎞農王楊渥旣得江西

驕侈益甚謂節度判官周隱曰君賣人國家何面復相

見遂殺之由是將佐皆不自安黒雲都指揮使吕師周

與副指揮使綦章將兵屯上髙師周與湖南戰屢有功

渥忌之師周懼謀於綦章曰馬公寛厚吾欲逃死焉可