Page:Sibu Congkan0176-司馬光-資治通鑑-80-78.djvu/80

此页尚未校对


資治通鑑卷第二百八十五


     臣司馬光奉 勑編集

   後𣈆紀六起旃蒙大荒落八月盡柔兆敦牂凡一年有竒

    齊王下

開運二年八月甲子朔日有食之 丙寅右僕射兼中

書侍郎同平章事和凝罷守本官加樞密使戸部尚書

馮玉中書侍郎同平章事事無大小悉以委之帝自陽

城之捷謂天下無虞驕侈益甚四方貢獻珍竒皆歸内

府多造器玩廣宫室崇飾後庭近朝莫之及作織錦樓

以織地衣用織工數百期年乃成又賞賜優伶無度桑