Page:Sibu Congkan0179-司馬光-資治通鑑考異-6-1.djvu/67

此页尚未校对


夫以秦后之惡始皇之悖尚納直臣之語不失母子之恩豈况皇太后不以罪殁陛下之過有重始皇臣謹左手齎章右

手執藥詣闕自聞如遂不省臣當飲鴆自裁下覲先帝具陳得失章省上感其言使公卿更議廷尉陳球乃下議與范不

同今從范書

七月有人書朱雀闕言天下大亂曹節王甫幽殺太

舊云常侍矦覧多殺黨人按時覧已死恐誤今去之

十二月𡊮隗為司徒𡊮紀在四年今從范書

三年三月嗣中山穆王暢薨無子國除本傳云子節王稚嗣無子

國除與帝紀異未知孰是又不知稚薨在何年今且從帝紀

六年四月旱蝗三公條奏長吏苛酷貪汚者陽球坐

嚴酷徴詣廷尉本傳司空張顥條奏按顥光和元年為太尉未甞為司空球光和元年陷蔡邕時已

為將作大匠不知𬒳徵果在何年熹平五年六年大旱故附於此