Page:Sibu Congkan0179-司馬光-資治通鑑考異-6-1.djvu/7

此页尚未校对


太祖元年十月沛公至霸上史記漢書荀恱漢紀皆云是月五星聚東井按魏SKchar2

後魏書髙允傳崔浩集諸術士考校漢元以來日月薄蝕五星行度并譏前史之失别為魏歴以示允允曰善言逺者必

先驗於近且漢元年冬十月五星聚於東井此乃歴術之淺事今譏漢史而不覺此謬恐後之譏今猶今之譏古浩曰所

謬云何允曰按星傳金水二星常附日而行冬十月日旦在尾箕昬𣳚於申南而東井方出於寅北二星何因背日而行

是史官欲神其事不復推之於理浩曰欲為變者何所不可君獨不疑三星之聚而怪二星之來允曰此不可以空言争

宜更審之時坐者咸怪東宫少傳游雅曰髙君長於歴當不虚言也後歳餘浩謂允曰先所論者本不經心及更考究果

如君語以前三月聚於東井非十月也今從之十月不言五星聚

三年酈生勸漢主據敖倉又請說齊王史記漢書皆以食其勸取敖倉

及請說齊合為一事獨劉向新序分為二臣謂分為二者是

五年九月壬子立盧綰為燕王史記漢書髙紀於此皆云使丞相噲將兵平代

地按樊噲傳從平韓王信乃遷左丞相是時未為丞相又代地無反者噲傳亦無此事疑紀誤