Page:Sibu Congkan0179-司馬光-資治通鑑考異-6-1.djvu/75

此页尚未校对


趙亦在三年八月時董卓已死而此書云與馬趙俱受詔又云恚卓遷怒自相乖迕疑非班書今不取

冬蔡邕議省廟號𡊮紀在明年今從范書

二年四月皇甫嵩荅董卓范書嵩傳及山陽公載記記嵩語與此不同今從張璠漢紀

韓馥以冀州讓𡊮紹長史耿武治中李歷諫九州春秋作耿

彧今從范書魏志𡊮紀又范書𮪍都尉沮授諫無李歷今從魏志𡊮紀

十月帝遣劉和詣父虞范書劉虞傳虞使田疇使長安時和為侍中因遣從武關出按

魏志公孫瓉傳但云天子思歸不云因疇至也(⿱艹石)爾當令和與疇俱還不應出武𨵿又疇未還劉虞已死虞死在𥘉平四

年冬界橋戰在三年春范書誤也

孫堅戰死范書𥘉平三年春堅死吳志孫堅傳亦云𥘉平三年英雄記曰𥘉平四年正月七日死𡊮紀𥘉

平三年五月山陽公載記載䇿表曰臣年十七䘮失所怙裴松之按䇿以建安五年卒時年二十六計堅之亡䇿應十八

而此表云十七則為不符張璠漢紀及胡沖吳歷並以堅𥘉平二年死此為是而本傳誤也今從之