Page:Sibu Congkan0179-司馬光-資治通鑑考異-6-1.djvu/79

此页尚未校对


殺布共在一季不可言三月今從魏志武紀

劉備諫操緩吕布獻帝春秋曰太祖意欲活布命使寛縛主簿王必趨進曰布勍虜也其衆近在

外不可寛也太祖曰本欲相緩主簿復不聽如之何今從范書陳志

十二月桓說張羡附曹操魏志桓階傳𡊮曹相拒官渡而階說羡按范書劉表

建安三年表在官渡前也

孫䇿遣張紘獻方物江表傳曰倍於元年所獻其年制書拜討逆封吳侯按策貢獻在二年非

元年也又陳志紘傳曰建安四年遣紘奉章詣許按吳書紘述䇿材略忠𣢾曹公乃優文襃崇攺號加封然則紘來在策

封吳侯前本傳誤也

四年四月𡊮術部曲奔劉勲吳志孫䇿傳曰術死長史楊𢎞大將張勲等將其衆

欲就䇿廬江太守劉勲邀擊悉虜之収其珍寳以歸與諸書不同今從范書陳志術傳及江表傳

十二月華歆迎孫策華嶠譜敘曰孫䇿略有揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州盛兵徇豫章一郡大恐官屬請出郊迎歆曰