Page:Sibu Congkan0180-司馬光-資治通鑑考異-6-2.djvu/116

此页尚未校对


𢎞秦武通等弃城西拔永年縣令程名振見武通狼狽走出馳馬向縣取家口入城城人恐相劫掠即閉城門自守名振

乃於城北門上以繩懸下將母妻男女歩走西去不踰四五里母妻䓁佊劫散失名振脫身而免黒闥攻宋城破之仕貴

等以輕𮪍突圍而走投相州數日黒闥大軍至洺州按舊地里志武德四年置宗州於宗城縣宋字皆當作宗丗勣名將

必不至如革命記所云但力不能拒而弃城耳今從舊書黒闥傳

劉黒闥陷莘州實録作華州新書作業州按地里志無業州必莘州也十道志開皇十六年於莘縣

置莘州舊志武德五年

五年正月秦王丗民復取相州實録云禄州人殺剌史獨孤徹以城應黒闥按地里

志無禄州蓋字誤耳新書作相州尤誤也

二月丗民使秦叔寶破黒闥於列人實録癸亥秦王擊劉黒闥於列人大

破之革命記十一月太宗度河入相州劉黒闥從洺州勒兵拒王師置營於鄴縣東三十里毎日兩軍皆挑戰而大兵皆

不出經十餘日洺水縣人李去惑李潘買李開弼等爲車𮪍驃𮪍領兵在劉黒闥營去惑等背賊營來入洺州城誑人云