Page:Sibu Congkan0181-司馬光-資治通鑑考異-6-3.djvu/108

此页尚未校对


四月𤼵兵納阿史那昕至俱蘭城會要作俱南城胡語不明耳

八月王忠嗣盛兵磧口新舊書忠嗣傳皆曰是嵗忠嗣北伐與奚怒皆戰于桑乾河三敗之

大虜其衆又曰明年再破怒皆及突厥之衆自是塞外晏然按朔方不與奚相接不知所云奚怒皆何也今闕之

阿布思葛臘哆等來降實錄舊紀皆云突厥阿布思及黙啜可汗之孫登利可汗之女與其

黨屬來降唐曆云烏蘇米施可汗遁逃其西葉護阿布思及毗伽可汗可敦男西殺葛臘哆率其部千餘帳來降舊王忠

嗣傳云三部落攻米施可汗走之忠嗣因出兵伐之取其右廂而歸其西葉護及毗伽可敦男西殺葛臘哆率其部落千

餘帳入朝突厥傳云西殺妻子及黙啜之孫勃德支特勒毗伽可汗女大洛公主伊然可汗小妻余塞匐登利可汗女余

燭公主及阿布思頡利𤼵等並帥其部衆相次來降今參取用之

九月辛亥宴突厥降者本紀作辛卯按長曆是月癸卯朔無辛卯唐曆云九日辛卯亦誤也

十二月回紇骨力裴羅入貢舊傳云天寶初其酋長葉護頡利吐𤼵遣使入朝封奉義

王唐曆天寶三載突厥拔志蜜可汗又為回紇葛邏祿等部落襲殺之立回紇為主是為骨咄祿毗伽闕可汗遣使立為