Page:Sibu Congkan0181-司馬光-資治通鑑考異-6-3.djvu/44

此页尚未校对


貶師德而無免孝傑日新表三月壬寅孝傑免按實録三月壬寅撫州火下言孝傑等敗蓋皆據奏到之日耳二人同罪

貶必同時不容隔月不知果在何日今但依實録因其軍敗終言貶官之事而已

九月突厥冦涼州執許欽明實録云吐蕃㓂涼州都督許欽明為賊所殺按明年

正月黙啜冦靈州以欽明自隨又黙啜將襲孫萬榮殺欽明以祭天實録云吐蕃誤也

吐蕃請和親御史臺記論欽陵必欲得四鎮及益州通市乃和親朝廷不許制書至河源納言婁師德

患之曰制書到彼必入寇柰何監察御史南陽張彦先時按河源積石諸軍謂師德曰但稽制書虜必狐疑吾乃先為之

備虜至必不㨗矣師德從之欽陵入冦果無功由是得罪於其國按師德延載元年一月日同平章事充河源積石懐逺

等軍營田大使萬嵗通天元年一月為肅邊道行軍揔管與王孝傑同擊吐蕃敗於素羅汗山尋貶原州司馬是嵗吐蕃

復求和欽陵請割四鎭之地神功元年正月師德復同平章事九月乃守納言臺記誤也

十月徐有功拜左臺殿中侍御史朝野僉載云時來俊臣羅織人罪皆先進

狀敇依即奏籍没徐有功出死囚亦先進狀某人罪合免敇好然後斷雪有功好出罪皆先奉進止非是自專此蓋時人