Page:Sibu Congkan0182-司馬光-資治通鑑考異-6-4.djvu/117

此页尚未校对


軍節度使路隋憲宗實録元和元年五月丙子以横海留後程執恭為節度使蓋順録留後字誤為使字耳

憲宗元和元年正月高崇文為前軍實録云為左軍按有左必

有右而云李元弈為次軍則崇文必前軍也

三月崇文斬李康劉崇逺金華子雜編曰髙駢在淮海周寶在浙西為節度使相与有隙駢

忽遣使悔叙離絶願復和好請境㑹於金山寳謂其使者曰我非李康更要作家門功勲欺誑朝廷邪注云元和中李康

鎮東川傳有異志駢祖崇文鎮西川乃為設鄰好康不防備來㑹於境為崇文所斬補國史曰劉闢㪯兵下東蜀連帥李

康弃城奔走崇文下劔閣日長子日暉不當矢石欲戮之以勵衆師次绵州斬李康䟽康擅離征鎮不為拒敵注云當時

議論云康任懷州刺史日杖殺武陟尉即崇文判官宋君平之父乗此事為之復讎按金華子言固不知李康為劉闢所

圍事而云崇文誘誅之𥙷囯史又不知𬒳擒事而云弃城走比皆得於傳聞不可為据今從舊傳

阿跌光進光顔擊楊惠琳舊李光進傳曰肅宗自靈武𮗚兵光進從郭子儀破

賊收兩京上元𥘉郭子儀為朔方節度用光進為都知兵馬使尋遷渭北節度使大曆四年葬丹於京城南原將相致𥙊