Page:Sibu Congkan0182-司馬光-資治通鑑考異-6-4.djvu/121

此頁尚未校對


典兵於磧北德宗貞元五年回紇葛禄部及白眼突厥叛回紇忠貞可汗附于吐蕃因為郷導驅吐蕃之衆三十萬宼我

北庭烈考謂忠貞可汗曰吐蕃前年屠䧟靈鹽聞唐天子欲與賛普和親可汗數丗有功尚主恩(⿱艹石)驕兒(⿱艹石)賛普有寵於

唐則可汗必無前日之寵矣忠貞曰若之何烈考曰唐將楊襲古固守北庭無路歸朝今吐蕃突厥併兵攻之儻無援助

䧟亡必矣北庭旣没次及于吾可汗得無慮乎忠貞懼乃命其將頡于迦斯與烈考將兵援北庭貞元六年與吐蕃戰于

磧口頡于迦斯戰不利而退烈考牙於城下以援襲古吐蕃攻圍經年諸部継没十二月北庭之衆劫烈祖降於吐蕃由

是舉族七千帳徙於甘州臣事賛普貞元十三年回紇奉誠可汗收復凉州大敗吐蕃之衆或有間烈考於賛普者云沙

陀本回紇部人今聞回紇彊必為内應賛普將遷烈考之牙於河外時懿祖年已及冠白烈考曰吾家丗為唐臣不幸䧟

虜為它効命反見猜嫌不如乗其不意復歸本朝烈考然之貞元十七年自烏德鞬山率其部三萬東奔居三日吐蕃追

兵大至自洮河轉戰至石門關委曲三千里凡數百戰烈考戰没懿祖挾䕶靈輿收合餘衆至於靈州猶有馬三千𮪍勝

兵一萬時范希朝為何西靈鹽節度使聞懿祖至自率師蕃界應接而歸以事奏聞德宗遣中使賜詔慰勞賞鍚數十萬

因於鹽州置陰山府以懿祖為都督授特進驍衞將軍同正憲宗即位詔懿祖入覲元和元年七月帝自振武至長安授