Page:Sibu Congkan0182-司馬光-資治通鑑考異-6-4.djvu/84

此页尚未校对


包佶有錢帛八百萬陳少遊強取之奉天記曰佶以財幣一百八十

萬欲轉輸入城少遊強𭣣之今從舊傳

十二月赦田恱王武俊等罪燕南記十二月二十四日前已云捨武俊等罪

而實録明年正月攺元乃赦武俊等蓋上先已諭㫖赦罪及赦書出始明言之耳

朱希彩燕南記作朱宷今從舊傳

興元元年正月李希烈稱帝希烈稱帝實録舊希烈傳顔眞卿傳皆無年月

今據奉天記幸奉天録皆云赦令旣行諸方莫不向化惟李希烈長惡不悛國號大楚又實録今年閠月庚午詔曰朕苟

存拯物不憚屈身故於歳首特布新令赦其殊死待以𥘉誠使臣纔及於郊畿巨猾已聞於僣竊然則希烈稱帝必在正

月𥘉

希烈將楊峯舊傳作楊豐今從奉天記

吏部侍郎盧翰為兵部侍郎同平章事實録新舊紀表皆同