Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/135

此页尚未校对


實錄載其表云今遣左諫議大夫兵部侍郎臣陳覺躬聼敕命蓋當時所假之官耳今從之

五月唐主去帝號稱國主用周正朔世宗實録薛史顯德二年乙邜十一

月伐淮南唐之保大十三年也三年正月四年二月十月三幸淮南五年戊午三月江北平唐之交泰元年也而江南録

誤以保大十五年事合十四年十五年丁巳改交泰五月去帝號明年乃顯德五年又明年即建隆元年中間實少顯德

六年江南録最為差誤其記李昪復姓亦先一年佗事放此不可 按故世宗取淮南年月專以實録及薛史為据

六年正月唐宋齊丘縊死江表志齊丘至青陽絶食數日家人亦菜色中使云令公捐館

方始供食家人以絮塞口而卒今從江南録紀年資治通鑑卷第三十