Page:Sibu Congkan0196-司馬光-司馬溫公稽古錄-3-2.djvu/111

此页尚未校对


 將軍皇甫嵩前將軍董卓屯右扶風以討王國春王國張純皆敗死夏帝崩皇子辯立○

 何進謀誅諸宦官召幷州牧董卓秋中常侍張讓叚珪殺進黨袁紹袁術勒兵悉誅諸宦官讓

 珪劫少帝幸小平津讓珪赴水死董卓尋至廢少帝立其弟協酖殺何太后卓自為相國○

獻帝初平元年春後將軍袁術冀州牧韓馥豫州刺史孔伷兖州刺史劉岱勃

 海太守袁紹陳留太守張邈廣陵太守張超東郡太守橋瑁長沙太守孫堅驍騎校尉曹操等

 皆起兵以討董卓推紹為盟主卓懼遷都長安諸軍憚卓兵强觀望莫進頃之食盡衆散諸將

 更相猜貳劉岱殺橋瑁孫堅殺荆州刺史王叡南陽太守張咨袁術表堅為豫州刺史堅擊破

 董卓軍進屯大谷詔以劉表為荆州刺史屯襄陽春袁紹欲立幽州牧劉虞為帝虞大

 怒不許○夏董卓西入闗○孫堅入洛陽袁紹使人說韓馥以兾州讓紹秋紹領兾州牧○以