Page:Sibu Congkan0197-司馬光-司馬溫公稽古錄-3-3.djvu/136

此页尚未校对


 侵擾關中秋晃自討之隂令樞宻使蔣玄暉弑昭宗立輝王柷為帝○冬晃南擊楊行宻○以

 廣南衙將劉隱為節度使春楊行宻拔鄂州殺杜洪朱晃殺昭宗子九王夏又殺朝士裴

 樞等於白馬○秋晃自將攻襄鄧帥趙匡凝荆南帥趙匡明取之以其將高季興鎮荆南匡明

 奔西川王建始得䕫峽之地○冬晃攻壽州不克○晃殺蔣玄暉弑何太后春朱晃羅

 紹威攻滄景誅魏愽衙兵八千家秋晃急攻滄州劉仁恭求救於李克用冬克用使將周德威

 李嗣昭攻澤潞帥丁㑹取之以嗣昭鎮澤略晃聞之乃還○楊行宻卒子渥代之

梁太祖開平元年河東鳳翔淮南天祐四西川天復七○夏受唐禪

  臣光曰髙祖舉晉陽精兵承亡隋之弊席卷

  長驅奄有關中命將出師掃除亂略遂降李