Page:Sibu Congkan0199-劉恕-資治通鑑外紀-5-2.djvu/175

此页尚未校对


 晉趙嬰通于趙朔之妻晉成公女莊姬其兄趙同

趙括放嬰于齊莊姬譛之於景公曰同括將為亂欒

郤為徵 夏六月討趙同趙括殺之朔子趙武從其

母莊姬畜于公宫以其田與祁奚韓厥言於景公曰

成季之勲宣孟之忠而無後為善者懼矣乃立武而

反其田焉

 劉恕曰史記晉世家景公十七年誅趙同趙括復

 令庶子武為後其年及事與左氏略同趙世家云

 晉景公三年屠岸賈攻趙趙朔趙同趙括趙嬰齊

 朔之殳人程嬰匿趙氏孤兒武於山中十五年景