Page:Sibu Congkan0204-史炤-資治通鑑釋文-5-2.djvu/106

此页尚未校对


複姓司䌓其名 二 年勰音彫姓也下眈丁含苦本相者悉亮

切妾處分上昌汝切區處曰處下扶問切分别曰分長樂音洛魏郡之邑屬司州核真户革切讀如覈實之覈

神六切後宫女官荀勇因叱昌栗切訶也 烈 宗孝武皇帝上之上

寧康元年恟恟詩容切喧擾之意戰慴之涉切懼也從容七恭切猶休燕也直列切去也

襁褓上舉兩切下𥙷抱切負兒衣沮水子余切水名岀漢中巴獠魯皓切蠻獠周虓虚交

江陵上逡須切卭莋疾各切卭莋二國皆西南夷墊江墊音重疊之疊巴郡之邑屬梁州箕踞音據箕踞謂伸

其兩足一曰箕踞其形似箕彗星徐醉切妖星欀袂彌蔽切𡚒䄂也鮮卑相然切山名東胡別種因保此山遂以爲號

 二年朞功朞言周朞功言大功七感 三 年正朔諸盈切正者𡻕之首月也朔者說文月一日始

臨哭力禁切衆哭曰臨莫紅東莞音官郡名屬徐州圗䜟楚僣切符命之書䜟驗也掖庭

音亦韋昭云以爲在掖門内故謂之掖庭閹人衣檢切宫中守門者則卧切摧挫

   晉紀二十六     通鑑卷一百四

      起柔兆困敦盡元(⿰黑戈)敦牂即丙子至壬午凡七年