Page:Sibu Congkan0204-史炤-資治通鑑釋文-5-2.djvu/56

此页尚未校对


切涂水名在堂邑黃龯王伐切大斧也以黃金飾之冠軍古玩切言在諸軍之上𥙷典詰朝去吉切平

所景切簡少也不重直隴

   晉紀三       通鑑卷八十一

      起上章困敦盡著雍涒灘即庚子至戊申凡九年

丗祖武皇帝中〇太康元年鎭戍傷遇切守邊者城戌同義丹陽監監音緘丹陽監

七迹切水渚有石朱惟切鋒芒銳者房越切編竹爲之箄筏也陟略切置也臼許切束葦而

融液上余中切炊氣上出下夷益切流膏也式志切又昌志切旌旗之屬沅湘愚𡊮切沅水岀䍧牱湘水出零陵皆

長騖亡遇切驅也馳也直造七到切至也下徑造同懷輯懷來也輯和也音集傳檄胡狄切以木簡

爲書長尺二寸俾景慈夜切借也數節𩀱遇切賈昌朝音辨云數計目也佳買切散也著手

陟略切置也㓜少失照切少小也測革切編立木爲之結陳結締也陳音陣蔣班蔣即兩切姓也

切逃散也於粉與暗即渉切舟櫂也或作楫駱驛上盧各切下夷益切或作絡繹要濬

符咸切舟上慢所以汎風或作䑺鼔譟先到切羣呼也石頭城名在金陵面縳符攫切縛手於後唯見其