Page:Sibu Congkan0204-史炤-資治通鑑釋文-5-2.djvu/98

此页尚未校对


厭次一琰切縣名屬兾州之樂陵國又一涉切次如字又音恣悲巾切與彬同

   晉紀二十二     通鑑卷一百

      起旃蒙單閼盡屠維恊洽即乙卯至已未凡五年

孝宗穆皇帝中之下○永和十一年徒敢切食也與啖同濟北子禮切郡國名

屬兖與盆許夾切一目盲也彊后其兩切又其良切皆姓通稱也楚譛切䜟書也釋名曰䜟纎也其義

纎微之謂子情徒果來登冠軍上音觀在諸軍之上故曰冠軍數而所主切計其過也

神至切行之迹也彊遣其兩切下彊人酒同索孚蘇各切姓也易揣上音亦姓也下𥘉委切名也

張玲郎丁訞言於喬躡之尼輙切踵蹈也落合切折也丘更比有毗至切近

星孛音佩又音勃皆彗星也秦分扶問切分野也尺林切善也髙句麗句音鈎麗音離在遼東之

東漢武元封時開屬中國指遥納質陟利切結信也於良切又烏郎切傳追切金鎚也巨淹切以

鐵有所劫束也居御切孟莊子始作鋸下頂切又形徑切脚脛也比比薄必切次也堅堯切健也

二年淄水側持切在齊地辟閭蔚辟閭復姓也並如字衛文公支孫以居楚丘榮辟閭里因爲辟閭氏蔚紆物切其名也