Page:Sibu Congkan0205-史炤-資治通鑑釋文-5-3.djvu/128

此页尚未校对


切首威遇謡言餘招切徒歌曰謡讀曰孚𡊮切幟也撾之陟𤓰切捶也

形定切說文胻也厮役相支切析薪養馬者或作㒋

    陳紀四        通鑑卷一百七十

      起強圉大淵獻盡重光單閼即丁亥至辛卯凡五年

臨海王○光大元年所屬之欲切屬望矯敕舉夭切詐也伺間上相吏切下居莧切

伺候其間𨻶也分兩華皎華胡化切姓也商湯之後宋戴公考父食采於華子孫氏焉皎古了切繕甲時戰切治也

爲質職利切結信也逡須切趣嚮之趣他𩔖此澧陽里弟切天門邑叱奴氏叱奴代北複姓叱昌栗切

音洛狼郡名古朝鮮之國其地系北齊瘡痍上𥘉莊切下以脂切皆傷也似面切又延面切朝見上馳遥切下胡

甸切朝覲君之緫稱見謂自下而見上也乙革切說文轅前也赤棒部項切說梲也謂木杖白螺落戈切地名

柱兖切水名在江夏户黤切戰船四方施板以禦矢狀如牢賈我切大船也方言南楚江湖之舸憤恚上房吻切懣也

下於避切怒也沔莫踐切系後周樓堞徒恊切譙樓女垣也紀良切僨也張掖羊益切郡名應劭曰張國臂掖

故曰張掖系後周詰之去吉切問也誹謗府尾切訕也毀也撲殺普木切擊殺也牢掌郎刀切牢獄而掌之